Word lid!

Organisatie

Bestuur

Voorzitter:
S. Hovenga
Dr. Poptastrjitte 7
9034 HG Marsum
058-2541225

Penningmeester/ Nazorg coördinator:
S. Hovenga
Marsum

Jeugdcoördinator:
M. Zondervan
Stiens

Secretaris:
P.J. Hovenga
Leeuwarden

Algemeen bestuurslid:
M. van Wieren
Marsum

Informatie

Vogelwacht Marssum e.o.
Opgericht: 1947
Leden: 245
Nazorgers: 28

Bankrekeningnummer
Vogelwacht Marssum e.o.:
NL82 RABO 0313 2555 20

Website
www.vogelwachtmarssum.nl

Lidmaatschap vogelwacht

Voor slechts € 5,00 per jaar bent u lid van onze vogelwacht. Voor dit symbolische bedrag ontvangt u jaarlijks een prachtig jaarboekje met mooie vogelverhalen en verslagen, krijgt u voorrang op de veelal gratis excursies die de vogelwacht organiseert en bovenal ondersteunt u de wacht bij de bescherming van alle vogels in en rondom Marsum en Weidum.

Via het onderstaande contact formulier kunt u uw NAW-gegevens achterlaten met als onderwerp: Aanvraag lidmaatschap.

Privacybeleid
Onderstaand privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vogelwacht Marssum verwerkt van haar (Ere)leden, nazorgers, deelnemers excursies of andere geïnteresseerden.Privacyverklaring VW Marssum e.o.

Neem contact op

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht