Word lid!

Nazorg

Hallo Nazorgers,

De beker van de Vogelwacht Marssum e.o. is niet beschikbaar, omdat er geen ontheffing is verleend.

Voor diegene die de contributie voor 2018 nog niet betaald hebben (de automatische betalingen zijn al afgeschreven), dit graag overmaken op bankrekening nummer: NL82RABO0313255520 o.v.v. contributie 2018 en je naam. Een kleine moeite denk ik, wat mij weer veel extra werk scheelt!

Tijdens de Jaarvergadering stond ook het punt nazorg op de agenda, aangezien maar een derde van het totale aantal nazorgers aanwezig was, hieronder een samenvatting van het punt nazorg;

 

Nazorggevens: staan in het jaarverslag. Kort samengevat; het aantal nesten en broedparen van de kievit en de scholekster laten een terugval zien. Grutto licht gestegen! Tureluur is stabiel. Het aantal broedparen van de kievit geeft een vertekend beeld omdat de 2de leg daarin is meegenomen.

 

Nazorg resultaten Fryslân:

·         Kievit -1000 nesten/broedparen 16.314

·         Grutto -1300 nesten/broedparen 6911 (doelstelling is 10.000 paren)

·         Tureluur lichte daling  -600 nesten/broedparen  4730

·         Scholekster -20% nesten/broedparen 6922

Opvallend is de afname van de wilde eend.

Kwartelkoning is niet meer geregistreerd.

Grote toename aantal zilverreigers 7100 totaal in Nederland.

Totale nestverlies (predatie, landbewerking, verlaten) een lichte daling.

Dit jaar geen reactie gehad op mijn verzoek om bijzonderheden in het Rayon aan te geven voor het jaarboekje! Natuurlijk was er wel weer een mooi verhaal van Klaes Tilma en Jan de Vries.

Geen wijzigingen in het Nazorgers bestand, zijn er rayons die ondersteuning nodig hebben?

Nieuwe nazorg APP

·         Update oude app

·         Vanaf 2 maart beschikbaar in de appstore of playstore

·         Maak zoveel mogelijk gebruik van de nazorgapp, de nesten worden dan op de exacte locatie en tijd ingebracht

Invul Systeem BFVW .

·         Veel nesten met resultaat onbekend! Graag zou ik hier de reden van weten!

·         Zijn jullie tegen problemen aan gelopen!

Opmerkingen over het systeem naar de BFVW!

·         Er is geen oorzaak meer inzichtelijk bij predatie. Hoop dat de BFVW hier wel inzicht in heeft!

·         Er is geen oorzaak meer inzichtelijk bij verlaten nesten (vee, maaien, bewerken land etc.)

Tips:

·         Ga nu er geen ontheffing is verleent eerder het land in als de boer zijn landbewerkingen (slepen etc.) nog moet doen!

·         Probeer zoveel mogelijk de andere vogelsoorten ook in te brengen. Viel nu tegen!

·         Bij verlies de oorzaak, indien bekend, vermelden.

·         Aandacht voor de Alarmtellingen 3 x in de gebieden van de collectieven!

Contact met de boeren blijft belangrijk. Vee, maaien, beheersovereenkomsten etc.

Stokken en verlegschaaltjes liggen bij mij in het hout hok.

Nestbeschermers liggen op Lunia buiten. Weidum e.o. heeft deze in eigen beheer. Jarig heeft verlegschaaltjes!

Nazorgen tot de laatste nesten (eind juni).

Pas uitprinten op www.bfvwregistraasje.frl wijzigingen die je in het systeem doet graag ook aan mij doorgeven; adres, mailadres en mobile nummer.

Geen kosten voor de pas i.v.m. ontheffing die niet is verleent.

Nestkasten: zijn eind september in 3 etappes gecontroleerd i.v.m. het weer. Meino is op zijn ronde nog vergezeld door 5 leerlingen van de OBS de Polle.

Resultaten zijn niet in het jaarboekje vermeld i.v.m. Ruimte gebrek! 41 hokjes waren bewoond, resultaat is eigenlijk gelijk aan voorgaande jaren.

Veel succes tijdens de nazorg 2018!