Word lid!
Nieuws
29
maart

Eerste 7 oeverzwaluwen arriveren maandag 29 maart!

Eerste 7 oeverzwaluwen arriveren maandag 29 maart!

De eerste 7 oeverzwaluwen vlogen maandagmiddag rond onze zwaluwwand en waren direct actief. In paartjes betraden ze de gaten om al het eerste zand eruit te graven. De komende weken hopen we de rest van de kolonie van vorig jaar te mogen begroeten. De grote van een kolonie kan per jaar sterk verschillen en dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de omstandigheden in de Sahel (lage overlevingskans bij extreme droogte aldaar).

De Sahel is een landstreek in Afrika die gelegen is tussen vochtig tropisch gebied in het zuiden (10 graden NB) en de Sahara-woestijn in het noorden (ongeveer 23,5 graden NB). Aan de westzijde wordt zij begrensd door de Atlantische Oceaan (Senegal) en aan de oostzijde door de Rode Zee (Somalië). Van juli tot in oktober trekken ze in (soms zeer grote) groepen naar het zuiden. De eerste oeverzwaluwen verschijnen in maart al in ons land, maar de grootste aantallen keren van eind maart tot in juni terug.

Vanaf eind mei worden 4-5 eieren gelegd. Broedduur: 14-17 dagen. Meestal is er nog een tweede legsel, maar vaak in een andere kolonie. Broedt in kolonieverband in zelf gegraven gangen in steile wanden (natuurlijke oevers, afgravingen en zanddepots). Omdat kolonieplaatsen vaak tijdelijk van aard zijn, zijn kolonies niet plaatstrouw. De jongen zitten 20-24 dagen op het nest voor ze uitvliegen.

Op het menu staan vooral uit boven het water vliegende insecten, die in volle vlucht en laag boven het water worden gevangen. De Nederlandse oeverzwaluwen broedden van origine vooral in rivier- en beekoevers en stuivend duin. Met de vastlegging van deze van nature zeer dynamische gebieden verdwenen de voor de soort geschikte oeverwallen, waardoor het broedbestand flink afnam. Een deel van de vogels vestigde zich vervolgens in door mensenhand geschapen ‘oeverwallen’. Deze broedplaatsen brengen voor de vogels nogal wat risico’s met zich mee, doordat ze gevoelig zijn voor verstoring door goed- dan wel kwaadwillende mensen, aldus Vogelbescherming Nederland.

Onze mooie vogelkijkhut biedt bescherming door de kijkgaten, maar probeer bij een bezoek aan de hut zo min mogelijk lawaai te maken, benader de hut in rustig tempo en neem NIET uw hond mee. Het gehele gebied betreft een vogelbroedterrein en is verboden voor honden en fietsen.

Share Button
Verslagen 0 Reacties

Gerelateerde berichten

Reacties

Reageer